Skip to main content
Sjælland: +45 7023 9050
Jylland: +45 7023 9090
info@avfusion.dk Kontakt os
Henvendelsen drejer sig om

SKI 02.70 indkøbsaftale

AV-leverandør til det offentlige

AV Fusion lever op til en række forskellige kriterier indenfor pris, miljø og kvalitet. Vi er derfor blevet godkendt som leverandør af AV-løsninger til det offentlige i henhold til SKI 02.70 aftalen, som træder i kraft i 2022.

Det betyder, at vi kan levere skræddersyede AV-løsninger på konkurrencedygtige vilkår til offentlige institutioner under staten, regioner og kommuner som f.eks. skoler, biblioteker, rådhuse, idrætshaller, museer m.m.

Her kan du læse mere om SKI 02.70

SKI 02.70 AV-løsninger

Sortimentet er ikke fastlagt på forhånd, og det er derfor en fleksibel aftaleform, som følger den teknologiske udvikling.
Systemet er inddelt i to kategorier – én hvor indkøbet udelukkende evalueres på pris, og én hvor indkøbet evalueres på både pris og kvalitet.
Den enkelte offentlige organisation kravspecificerer selv netop den/de AV-løsninger, der er behov for.
Indkøb kan tilpasses organisationernes individuelle indkøbsstrategier og specifikke behov for AV-løsninger.