Kontakt os på Tlf. +45 7023 9050 - info@avfusion.dk

Brancher

Sundhedssektor

Videokonference benyttes indenfor sundhed og velfærd for at forbedre produktiviteten samt styre omkostningerne. Videokonferenceløsninger bidrager til at reducere omkostningerne og sikre den teknologiske frihed samt maksimere kompetencer på afstande. Videokonference indenfor sygehus sektoren betegnes tit for telemedicin og bruges bredt både indenfor det kirugiske felt, hvor specialister kan deltage virtuelt i en operation og løbende komme med inputs live, mens operationen foregår.

På samme måde kan videokonference bruges til lægestuderende, som live kan følge med i en operation uden nødvendigvis, at skulle være til stede i selve operationsstuen, hvilket tit giver mange begrænsninger.

Videokonference benyttes i mange andre situationer både indenfor og udenfor hospitaler. Eksempelvis benytter radiologer videokonferenceudstyr, når de skal analyserer røngentbilleder sammen med læger og sygeplejesker, da disse persongrupper tit ikke er på samme lokation. Så fysiske møder betyder spildtid i form af transport mellem afdelinger.

Hjemme medicinering af patienter med eksempelvis KOL er et andet eksempel på anvendelsen af videokonferenceudstyr indenfor healthcare, da en patient således blot ved et tryk på en knap kan komme i virtuel kontakt med en læge, som så både kan se og høre patienten i høj kvalitet samtidigt med at puls, vejrtrækning og andre relavante data transmitteres til lægen fuldstændigt, som hvis patienten var fysisk tilstede.

Mange videokonferenceløsninger indenfor hospitalssektoren skal kunne dokumenteres, hvorfor flere af sådanne løsninger suppleres med en integreret digital optage funktion, så videosamtaler med patienter og læger optages som dokumentation eller som materiale til lægestuderende.

De fleste videokonferenceløsninger skræddersys til den enkelte organisations behov, så tag kontakt til os pr. telefon (+45 70239050) eller mail : info@avfusion.dk så vi kan komme med forslag og løsningsmuligheder for Jeres fremtidige videokonferenceplatform.

Bank og Finans

Finansielle institutioner er altid på udkig efter nye kanaler til at levere tjenester til deres kunder. Samarbejde kan give en højere grad af kundeservice, ny produkttræning og hurtigere time to market.  Time to market er essentielt for b.la. brokere, som skal kunne kommunikere meget præcist med kollegaer og kunder. Videokonference er her et perfekt supplement til kommunikationen via brokerswitchen, så der skabes et overblik over, hvad der foregår i andre afdelinger.

Finansielle institutioner kan også have behov for at Deres kommunikation skal optages, så eventuelle uoverensstemmelser kan afklares efterfølgende. Denne optage proces kan nemt automatiseres eller aktiveres ad-hoc efter behov.

Indenfor bank og finans ser vi tit behov for mange videokonferencesystemer og udbredt mindre løsninger til få personer på hver lokation. Her kan systemer som  VC 240 samt de mindre mødelokalesystemer være relevante, da man økonomisk kan anskaffe mange systemer, uden at investeringen bliver urealisk høj og ROI meget lang.

De fleste videokonferenceløsninger skræddersys til den enkelte organisations behov, så tag kontakt til os pr. telefon (+45 70239050) eller mail : info@avfusion.dk så vi kan komme med forslag og løsningsmuligheder for Jeres fremtidige videokonferenceplatform.

Industri

Globaliseringen har bidraget til at forbedre produktion på flere måder. Men med globaliseringen kommer den udfordring at forvalte geografiske spredte afdelinger. Hyppige rejser til virksomhedens forskellige afdelinger repræsentere betragtelige omkostninger til fly, hoteller, forplejning, planlægning osv. Men især tidspilde for virksomhedens nøglepersoner kan nemt blive en flaskehals for virksomhedens udvikling og produktivitet. Videokonference gør møder over distancer  ligeså produktive som fysiske møder, da kvaliteten af lyd og billede på nutidens moderne videokonferencesystemer er utrolig høj.

Data fra medbragte computere kan nemt deles over afstande ved blot at tilslutte computeren til videokonferencesystemet. På denne måde kan møder over afstande planlægges med meget kort varsel og vigtige beslutninger, skal ikke udskydes til næste fysiske møde. Videokonferenceløsninger giver ledelsen og nøglepersoner mere frihed og tid til at udføre opgaver som personerne er ansat til.

Videokonferenceløsninger til industrien er ikke meget forskellige fra løsninger til andre brancher, men eksempelvis et objekt kamera til elementer kan være relevant i produktionsindustrien, hvor eksempelvis udformningen af et produkt skal diskuteres med fabikken i Kina. Andre branchespecifikke løsninger til industien kan være mobile videokonferencekameraer, som kan tages med ned i en produktionshal, så fjerndeltagerne live kan se, hvad der foregår i produktionshallen.

Herudover kan videokonferenceløsninger forbedre virksomhedernes forhold og kommunikation til leverandører og kunder, som måske ikke besøges så tit, som man gerne ville. Her giver brugen af videokonferenceudstyret betragteligt tættere forhold mellem brugerne i forhold til traditionel telekommunikation.

De fleste videokonferenceløsninger skræddersys til den enkelte organisations behov, så tag kontakt til os pr. telefon (+45 70239050) eller mail : info@avfusion.dk så vi kan komme med forslag og løsningsmuligheder for Jeres fremtidige videokonferenceplatform.

Uddannelse

Videokonferencer skaber virtuelle mødeoplevelser så realistisk, at studerende og undervisere føler, at de er i samme rum, selv når de er miles fra hinanden. Ved at lade real-time, to-vejs interaktion, videokonference som effektivt simulerer de erfaringer, der traditionelt fremstilles face-to-face i klasseværelset.

Opret et mere overbevisende, interaktivt læringsmiljø med videokonference- og telepresenceløsninger.

De fleste videokonferenceløsninger til uddannelse skræddersys til den enkelte organisations behov, så tag kontakt til os pr. telefon (+45 70239050) eller mail :info@avfusion.dk så vi kan komme med forslag og løsningsmuligheder for Jeres fremtidige videokonferenceplatform.

Business to Business

B2B markedet benytter videokonference til både intern kommunikation og til kommunikation med kunder og leverandører. Mest udbredt er behovet for intern kommunikation mellem virksomhedens egne afdelinger, men de seneste år ser vi en klar tendens i udbredelsen af videokonfererenceløsninger, der benyttes både internt men også til videomøder med kunder og leverandører. Dette forhold er en vigtigt parameter ved valg af løsning og leverandør, da en forkert løsningsmodel kan begrænse virksomhedens udnyttelse af videokonferenceudstyret.

Et klassisk eksempel på dette er kombinationer af mødelokalesystemer (f.eks. Polycom HDX serien) med desktop videokonferenceløsninger (f.eks. Microsoft OCS, PVX, Movi og SCOPIA) hvor ikke alle løsninger muliggør kommunikation med kunder og leverandører, som ikke er tilsluttet virksomhedens PC netværk.

Har virksomheden primært behov for ekstern videokommunikation, vil det være en klar fordel af være tilsluttet AV fusions hosting center, så man nemmere kan forbinde til andre systemer uden at bekymre sig om teknikken. Dette giver også fleksibiliet til at kunne optage og invitere kunder og leverandører til videokonference, uden selv at skulle foretage store investeringer i hardware og software.

De fleste videokonferenceløsninger skræddersys til den enkelte organisations behov, så tag kontakt til os pr. telefon (+45 70239050) eller mail : info@avfusion.dk så vi kan komme med forslag og løsningsmuligheder for Jeres fremtidige videokonferenceplatform.

Polycom Partner

polycom_logo_100
Dette giver os de bedste muligheder for at tilbyde den optimale videokonference løsning til den bedste pris.

Om AV fusion A/S

AV fusion A/S er førende indenfor rådgivning, salg og implementering af HD videokonference og telepresence løsninger, audiokonference, og web-konference løsninger. AV fusion er distributør for Avaya i Danmark og direkte partner med Polycom samt expert partner for LifeSize.

Kontakt information

AV fusion A/S
Håndværkervænget 11 Gundsømagle, 4000 Roskilde Telefon: (+45) 70239050
Website: www.avfusion.dk Email: info@avfusion.dk